20 oktober om 19:00 uur tot 20:30 uur
Optreden in de GolfStroom Den Helder

6 november om 14:15 uur tot 16:00 uur
Optreden in de Lichtboei Den Helder
Kooronrust